Profesionálny vyhľadávač
produktov a služieb


Vyhľadávač dodavatel.sk je efektívnym profesionálnym nástrojom pre stále viac firiem, ktoré sú špičkami v daných odboroch nielen v Slovenskej a Českej republike, ale aj v zahraničí.

KATALÓG FIRIEM PODĽA OBOROVČeská a Slovenská republika

Naše služby


Firemná prezentácia

Profesionálny vyhľadávač výrobkov a služieb predstavuje efektívny nástroj pre získanie nových obchodných kontaktov.

Marketingové
dáta

Hľadajte účinne dodávateľa, odberateľa. V našej databáze nájdete viac ako 2 000 000 českých a slovenských firiem.

Finančné a kreditné informácie

Znížte objem nedobytných pohľadávok a minimalizujte počet dlžníkov výberom vhodných obchodných partnerov.

Naši klienti