Cookies

Editor HTMLZalamování řádků

Zásady zpracování souborů cookies

(Zásady v oblasti zpracování osobních údajů při používání souborů cookies)

Společnost Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o. so sídlom Ružinovská 3, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO:35 840 404 (dále jen „D&B SK“) využívá soubory cookies ke zlepšení výkonnosti a lepší uživatelské zkušenosti návštěvníků našich webových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů v oblasti souborů cookies (dále jen „Zásady“) objasňují, jakým způsobem toho dosahujeme a jak jsou soubory cookies na stránkách daného produktu spravovány.

Soubory cookies využívané konkrétním produktem/webovou stránkou

Tyto Zásady popisují využívání souborů cookies na stránkách produktu www.dodavatel.sk (dále jen „Webová stránka“) v souvislosti s ochranou osobních údajů uživatele/návštěvníka při využívání tohoto produktu a poskytují transparentní informace uživateli/návštěvníkovi ve smyslu právních předpisů na ochranu soukromí a osobních údajů.

Uživatel bere na vědomí, že Webová stránka využívá soubory cookies, o čemž je uživatel informován prostřednictvím informační lišty v horní části úvodní stránky Webové stránky. Prostřednictvím téže lišty je uživateli/návštěvníkovi taktéž umožněno souhlasit využitím souborů cookies, pro které je vyžadován aktivní souhlas uživatele.

Webová stránka může ukládat jak vlastní soubory cookies společnosti D&B SK (včetně tzv. „neanonymních“ cookies, ze kterých je zřejmá identita uživatele), tak „third-party“ cookies (ukládajících informace na jiné, než navštívené stránce), níže uvedený seznam obsahuje kompletní výčet cookies, které stránky aktuálně využívají.

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě Webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení. Soubor cookie je uložen ve vašem počítači nebo mobilním zařízení. Soubor cookie obsahuje sériové číslo, které nám umožňuje zjistit, že několik návštěv po sobě pochází ze stejného počítače. Bližší obecné informace o souborech cookies naleznete na AboutCookies.org.

Doba uchování cookies

Cookies mohou být v počítači či jiném koncovém zařízení uživatele uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují, pouze dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač či jiné koncové zařízení uživatele při opětovném spuštění prohlížeče a prohlížení internetu.

Jaké soubory cookies v produktu D&B SK používá a proč?

Hlavním účelem našich souborů cookies je spolehlivě změřit počet návštěvníků Webové stránky a dobu trvání jednotlivých návštěv, zapamatovat si uživatelské preference a pomoci analyzovat výkonnost webu. K tomuto účelu používáme na webovém serveru různé statisticko-analytické měřící programy. Webová stránka může obsahovat také cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách.

Úplný seznam používaných souborů cookies naleznete níže.

Naše soubory cookies spadají do následujících pěti kategorií:

NEZBYTNÉ

Nezbytné cookies jsou nutné pro to, aby byla Webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím Webové stránky. Webová stránka nebude pravděpodobně bez těchto cookies fungovat správně. Zakázání těchto cookies nedoporučujeme s ohledem na riziko omezení dostupnosti služeb, které od této stránky očekáváte.

FUNKČNÍ

Uživatelské cookies zajišťují, aby Webová stránka reagovala na vaše osobní nastavení, které určuje, jak se Webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte. Bez těchto informací budete muset při každé návštěvě našich stránek vždy znovu nastavit své uživatelské preference.

STATISTICKÉ

Statistické cookies pomáhají společnosti D&B SK porozumět, jak návštěvníci používají Webovou stránku. Anonymně sbírají a sdělují informace za účelem zlepšení jejich funkcí a uživatelské přívětivosti. Díky těmto informacím vám můžeme poskytovat v budoucnu lepší a přesnější informace.

MARKETINGOVÉ

Marketingové cookies jsou používány pro sledování aktivity vás, jakožto uživatelů/návštěvníků Webové stránky či jiných produktů D&B SK. Záměrem tohoto sledování je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro vás jako konkrétního uživatele a tím také hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran – zadavatelů reklam na stránkách našich produktů. Zakázání těchto cookies nemá vliv na počet reklam, které se vám budou zobrazovat.

SOCIÁLNÍ MÉDIA

Cookies sociálních medií jsou cookies třetích stran, které umožňují návštěvníkovi sdílet obsah Webových stránek prostřednictvím těchto sociálních sítí.

Jak blokovat soubory cookies?

Pokud nechcete přijmout použití souborů cookies, můžete ve svém prohlížeči nastavit, aby soubory cookies váš prohlížeč nepřijímal. Můžete rovněž nastavit svůj prohlížeč tak, aby vám umožnil zvolit si, zda chcete soubory cookies přijímat případ od případu. V takovém případě se vždy, když bude chtít server uložit soubor cookies do vašeho počítače, objeví dialogové okno, které vás vyzve, zda chcete soubor cookies přijmout. Více informací najdete na webu AboutCookies.org, který obsahuje rozsáhlé informace o správě souborů cookies ve většině prohlížečů.

Prosím, vezměte na vědomí, že pokud se rozhodnete soubory cookies společnosti D&B SK nepřijmout, nemůžeme zaručit správnou funkčnost ani uspokojivou výkonnost všech stránek na našem webu.

Nastavení cookies ve vašem prohlížeči v počítači

Zde naleznete informace, jak zkontrolovat a upravit nastavení cookies našich produktových stránek D&B SK ve vašem prohlížeči pro nejběžnější prohlížeče:

Vypnutí zájmových reklam v mobilních zařízeních

V iPhonu, iPadu nebo Androidu můžete změnit nastavení zařízení a upřesnit, zda chcete vídat online reklamy založené na vašich zájmech.

Na iPhonu nebo iPadu:
1. Přejděte do Nastavení.
2. Klepněte na Soukromí.
3. Klepněte na Reklamy a zapněte Omezit sledování reklam.

Na Androidu (verze 2.2 a novější) a ve službách Google Play (verze 4.0 a novější):
1. Přejděte na Nastavení Google.
2. Klepněte na Reklamy.
3. Klepněte na Odhlásit ze zájmově orientované inzerce a vyberte OK.

Zpracování osobních údajů, další využití údajů získaných prostřednictvím Webových stránek

Společnost D&B SK jako správce osobních údajů zpracovává veškeré osobní údaje včetně osobních údajů získaných skrze používání cookies (vyjma cookies třetích stran) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících právních předpisů na ochranu osobních údajů a ukládání souborů cookies.

Zpracování osobních údajů nejen návštěvníků Webových stránek podrobně popisují Všeobecné informace o ochraně osobních údajů dostupné skrze www.dnb.com/sk-sk/privacy/ .

Sdílení informací

Společnost D&B SK může sdílet informace získané prostřednictvím Vašeho pohybu na Webových stránkách třetím osobám, a to za účelem spravování Internetových stránek či provozování marketingové aktivity jménem společnosti D&B SK. Společnost D&B SK může informace dle předchozí věty předávat také členům skupiny Dun & Bradstreet. Více infromací k tomuto tématu naleznete na stránkách www.dnb.com/sk-sk/privacy.

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se našich informací o ochraně osobních údajů nebo informací, které o vás uchováváme, kontaktujte nás prostřednictvím zákaznického centra:

Telefon: +421 32 746 26 40
E-mail: gdpr.sk@dnb.com
Webový formulář: www.dnb.com/sk-sk/privacy/form
Korespondenční adresa: Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o., Ružinovská 3, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti D&B SK je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů, nebo prostřednictvím kontaktování zákaznického centra správce:

Telefon: +421 32 746 26 40
E-mail: dpo.sk@dnb.com
Korespondenční adresa: Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o., Ružinovská 3, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov (zasílejte v uzavřené obálce označené „k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“)

Závěrečná ustanovení

Společnost D&B SK je oprávněna tyto zásady kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny těchto zásad oznámí Společnost D&B SK uživatelům tyto změny v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s nimi uživatelé měli objektivní možnost seznámit.

Tyto Zásady jsou v uvedeném znění platné a účinné od 11.3.2022.