MÁNYA, spol. s r.o.

IČO:34119213
MÁNYA, spol. s r.o.
Svodín 1299
943 54 Svodín
http://www.manya.sk
rusin.jan@manya.sk
vydarena.anna@manya.sk
obchod@manya.sk
podnety@manya.sk
Tel 036/7 532 400
Tel 0650 340 030
Tel 035/7 778 188
Tel 036/7 410 360
Tel 035/7 778 187
Tel 0905 752 587
Tel 0915 638 461
Fax 036/2 399 599

Produkty a služby