D P A Security, s. r. o.

IČO:46553860
D P A Security, s. r. o.
Rozvojová 2
04011 Košice - mestská časť Barca
Tel 055/3 810 439
Tel 0915 914 557
Tel 0949 726 388
Tel 0944 252 686
Činnosť firmy:
Služby:
- ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
- ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
- ochrana osoby
- ochrana majetku a osoby pri preprave
- ochrana prepravy majetku a osoby
- zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
- prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí
- vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“) alebo
vypracúvanie plánu ochrany

Produkty a služby

Bezpečnostné a ochranné služby
Výrobca Veľkoobchod Predajce Služby
Ochrana osôb
Výrobca Veľkoobchod Predajce Služby
Ochrana objektov
Výrobca Veľkoobchod Predajce Služby