GPM Banská Bystrica, s.r.o.

IČO:31613985
GPM Banská Bystrica, s.r.o.
Horná 48
974 01 Banská Bystrica
Tel 048/3 902 891

Produkty a služby