J + M - Security, s. r. o.

IČO:47231831
J + M - Security, s. r. o.
Holubyho 1334/2
91501 Nové Mesto nad Váhom
Tel 0911 943 961
Tel 0902 194 533
Činnosť firmy:
Služby:
– činnosť ohlasovne požiarov
– kontrola vstupu osôb do areálu
– kontrola vstupu vozidiel – oprávnenosť vjazdu
– vydávanie kľúčov – evidencia výdaja
– organizácia vstupu návštev
– kontrola vynášaného a zakúpeného tovaru
– vstup dodávateľských organizácií
– osobné obhliadky zamestnancov za účelom zamedzenia neoprávneného vynášania majetku zákazníka
– kontrola vozidiel – oprávnenosť vyvážania materiálu, kontrola dodacích listov
– obchôdzková činnosť za účelom zamedzenia narušenia objektu
– pomocné práce: obsluha plynových kotolní a technologických zariadení v mimopracovnom čase
– formou subdodávky zabezpečujeme dodávku a montáž zabezpečovacích zariadení kamerových systémov a EPS s následnou údržbou a revíziou dodaných systémov.
– taktiež môžeme zabezpečiť upratovacie práce

Produkty a služby

Bezpečnostné a ochranné služby
Výrobca Veľkoobchod Predajce Služby