MÁNYA, spol. s r.o.

IČO:34119213
MÁNYA, spol. s r.o.
Svodín 1299
943 54 Svodín
obchod@manya.sk
podnety@manya.sk
vydarena.anna@manya.sk
rusin.jan@manya.sk
Tel 036/7 532 400
Fax 036/2 399 599

Produkty a služby