Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Kostoľany

IČO:00208396
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Kostoľany
Družstevná 486
922 07 Veľké Kostoľany
Tel 033/7 781 107
Tel 033/7 781 134

Produkty a služby