Roľnícke družstvo Pod Skalkou

IČO:00694843
Roľnícke družstvo Pod Skalkou
Krásna Hôrka II/189
02744 Tvrdošín
http://www.rdpodskalkou.sk
rdpodskalkou@stonline.sk
Tel 043/5 322 114
Tel 0905 779 036
Tel 0905 181 510
Tel 0948 765 480
Tel 0907 856 476

Produkty a služby