ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť

IČO:31354955
ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť
Palisády 36
81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
https://www.rrg.cz
rrg@rrg.sk
Tel 02/44 640 262
Fax 02/44 454 197

Produkty a služby