setro, s.r.o.

IČO:36045861
setro, s.r.o.
Majerská cesta 30A
974 01 Banská Bystrica
http://www.setro.sk
setro@setro.sk
Tel 048/4 147 077
Tel 048/4 144 086
Tel 048/4 144 519
Tel 048/4 147 076
Tel 048/4 147 078
Fax 048/4 116 405

Produkty a služby