Kontakty

Zákaznícky servis:

Telefón: (+421) 32 746 26 40
E-Mail: info@bisnode.sk 

Sídlo spoločnosti:
Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľudovíta Stárka 2150/16
911 05 Trenčín

Bankové spojenie:
Účet: 2112480001/8130
IBAN: SK24 8130 0000 0021 1248 0001 SWIFT: CITISKBA

Ďalšie údaje:
IČO: 35840404, IČ DPH: SK2020262706
Spoločnosť registrovaná: OR okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 105257/B