Finančné a kreditné informácie

Čo pre Vás a za Vás môžu vyriešiť finančné produkty?

Informácie z finančných produktov slúžia predovšetkým k znižovaniu objemu nedobytných pohľadávok, minimalizácii počtu dlžníkov či neplatičov a výberu vhodných obchodných partnerov. Umožňujú dôkladné preverenie obchodného partnera ešte pred samotným uzavretím obchodu. Vďaka vhodnému výberu a správnemu nastaveniu platobných podmienok výrazne znížite náklady na vymáhanie - či už inkasnými agentúrami či súdnou cestou. Šetrite váš drahocenný čas aj peniaze, pretože prevencia je vždy efektívnejšia.

Skupine Bisnode riešení zodpovedajú otázky typu:

  • Aké je riziko, že daná spoločnosť nebude splácať svoje záväzky?
  • Platí daná firma svoje faktúry načas?
  • Nechcete obchodovať s dlžníkmi?
  • Nie je firma v konkurze, likvidácii, exekúcii či insolvencii?
  • Zaujímajú Vás účtovné uzávierky?

Pre viac informácií kontaktujte svojho regionálneho managera alebo priamo zákaznícky servis Bisnode.

Tento web používa cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a k analýze návštevnosti. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Bisnode spracúva informácie o všetkých podnikateľských subjektoch a k nim nadviazaných subjektoch v Českej a Slovenskej republike, ktoré sa na podnikateľskej činnosti týchto subjektov podieľajú. Jedná sa predovšetkým, nie však výlučne, o verejne prístupné dáta spoločníkov či majiteľov, konateľov, členov štatutárnych a kontrolných orgánov právnických osôb a zverejnené dáta iných podnikateľských subjektov, ktorým bolo pridelené IČO podľa právneho poriadku danej krajiny. Detailné informácie o spracovaní sú verejne k dispozícii na www.bisnode.cz/privacy.